UKGC schort vergunning van Nektan op

De kansspelautoriteit van het Verenigd Koninkrijk, bekend als de United Kingdom Gambling Commission (UKGC), heeft Nektan Limited (gevestigd in Gibraltar) met onmiddellijke ingang de uitoefening van haar kansspel licentie ontzegd. Dit nieuws volgde op eerdere berichtgeving waaruit naar voren kwam dat Nektan niet langer meer aan haar verplichtingen uit hoofde van de vergunning kon voldoen. Daardoor is nu het recht op verdere casino exploitatie opgeschort.

De schorsing van de kansspelvergunning zal in stand blijven totdat de toezichthouder een definitief oordeel heeft gegeven over de stand van zaken. Daar kan een definitieve schorsing uit volgen, eventueel in combinatie met een op te leggen boete. Nektan Gambling Limited is een toonaangevende ontwikkelaar van mobiele gaming software en is onder meer bekend van online casino’s zoals Jackpot Mobile en Cloud Casino. 

Tijdelijke schorsing van alle activiteiten

Volgens de UKGC heeft Nektan de voorwaarden van de UKGC overtreden. Deze voorwaarden schrijven bepaalde doelstellingen voor aan casino exploitanten. Echter, deze doelstellingen waren ontoereikend gebleken. Daarom zijn per direct alle activiteiten op het gebied van exploitatie van mobiele gaming software geschorst, in afwachting van een formeel onderzoek door de Britse toezichthouder op kansspel activiteiten. De opschorting werd officieel van kracht op 27 april 2021, waardoor alle activiteiten gerelateerd aan de exploitatie van gokwebsites door Nektan en eventuele zustermaatschappijen als illegaal worden gekwalificeerd.

Gambling Commission Logo

Nektan heeft nog wel een verplichting om winsten uit te keren aan haar gebruikers en daaromtrent te communiceren met haar spelers. De UKGC verklaarde dat de schorsing, welke onmiddellijk effect heeft, nog kan worden opgeheven mocht blijken dat Nektan weer kan voldoen aan de gestelde eisen. Als de toezichthouder uiteindelijk concludeert dat er sprake is van verdere nalatigheden, dan kan een definitieve schorsing het gevolg zijn, gecombineerd met een sanctiebedrag. 

Rijke geschiedenis van Nektan in de casino industrie

De casino gigant is ondanks de rijke geschiedenis in de ontwikkeling van online goksites, niet in staat gebleken haar activiteiten voort te zetten. Het bedrijf werd opgericht in 2011 onder leiding van ondernemer Richard Sagman met een hoofdvestiging in Gibraltar en kantoren in casino hubs Las Vegas en Londen. Nektan bleek vorig jaar al in een turbulente tijd te verkeren, toen het van de London Stock Exchange werd verwijderd vanwege het nalaten van de publicatie van een gecontroleerd jaarverslag en jaarrekening. 

Nektan Ltd logo

Als gevolg daarvan werd de handel in Nektan aandelen stilgelegd en verwijderd van de London Stock Exchange, mede omdat er geen nieuwe adviseur was benoemd. Dit nieuws volgde eerdere berichtgevingen op waaruit bleek dat Nektan in financiële problemen verkeerde nadat het niet tot een contractuele overeenkomst kon komen met ActiveWin in een poging tot overname.

Handhaving door de United Kingdom Gambling Commission

De schorsing van Nektan Ltd. was het gevolg van meerdere gevallen waarin de UKGC hard optrad tegen online casino sites die niet konden voldoen aan de doelstellingen. Zo werden er in dezelfde periode van dit jaar casino exploitanten beboet voor het niet naleven van anti witwas protocollen en richtlijnen voor verantwoord gokken.

De vijf genoemde bedrijven kregen een combineerde boete van meer dan 1.8 miljoen dollar. De gokspel aanbieders die hiervoor gesanctioneerd werden, zijn: Diamond Gambling Ltd., A&S Leisure Group, Shaftesbury Casino Ltd, Clockfair Ltd en Les Croupiers Casino Ltd. Na deze gevallen zal voor Nektan Ltd. nog moeten blijken of het een boete krijgt. De NKGC verklaarde dat deze conclusie zal volgen uit het oordeel van de Britse toezichthouders.