Nieuwe bevoegdheden voor de Ksa

In de Nederlandse kansspelwereld gaat momenteel veel aandacht uit naar de legalisering en regulering van online kansspelen. Dat is logisch en terecht: het is immers de meest in het oog springende modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. 

In dit nieuwsartikel willen we een ander aspect van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) onder de aandacht brengen. Namelijk de toevoeging van meer bevoegdheden om illegale activiteiten en criminaliteit te bestrijden. Deze extra bevoegdheden zijn belangrijk om te voorkomen dat verslaving of criminele activiteiten überhaupt beginnen. 

Ksa Online Gokken

De Wet op de Kansspelen dateert uit 1964. Opgericht in een tijd dat er nog geen internet was en de wereld er heel anders uitzag dan nu. Van online kansspelen was uiteraard nog geen sprake. De bevoegdheden waren bedoeld om een heel ander doel te dienen. Je kunt je voorstellen dat de tijd nu rijp is om hier enkele veranderingen in door te voeren.

Welke nieuwe bevoegdheden Ksa?

Om criminaliteit en illegale activiteiten te bestrijden, heeft de Ksa extra bestuursrechtelijke bevoegdheden gekregen. Deze zijn nader uitgewerkt in de artikelen 34a tot en met 34n van een nieuwe Wok-wet die helpt bij de bestrijding van online en offline criminaliteit. Onderstaand een kort overzicht van deze nieuwe bevoegdheden:

  • De inspecteurs van de Ksa kunnen nu bedrijfspanden verzegelen zodat zij deze op een later tijdstip zonder toestemming van de eigenaar of de bewoner verder kunnen inspecteren. De inspecteurs hebben op grond van deze wijziging ook meer bevoegdheid tot inbeslagneming, aangezien zij voorwerpen die zij tijdens een inspectie onderzoek hebben gevonden, in beslag kunnen nemen. Voorheen was de Ksa hiervoor afhankelijk van de politie.
  • Een andere belangrijke bevoegdheid van de Ksa is dat zij een valse identiteit mogen aannemen voor onderzoeksdoeleinden, zodat zij misstanden via “mystery shopping” aan het licht kunnen brengen. 
  • En misschien wel de belangrijkste bevoegdheid is dat de Ksa het recht heeft om financiële dienstverleners te bevelen niet langer samen te werken met illegale gokbedrijven. In de oude situatie was slechts een verzoek mogelijk!

Rene Jansen, voorzitter kansspelautoriteit, zegt het volgende:

“Dit zijn de extra bevoegdheden die de KSA heeft gekregen om illegaliteit en criminaliteit te bestrijden. Naast het beschermen van consumenten en het voorkomen van gokverslaving, is dit een van de belangrijkste wettelijke taken van de Ksa.”

Lotto moet €10.000 betalen aan de Ksa

Om nogmaals te laten zien dat er met de Ksa niet te spotten valt, heeft de Nederlandse Loterij een boete ontvangen van €10.000 wegens het aanbieden van advertenties voor EuroJackpot op de website girlscene.nl. Deze website richt zich voornamelijk op minderjarigen en dus is adverteren niet toegestaan.

Met het betalen van de dwangsom en het treffen van maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen, is Lotto dus als voorbeeld gesteld voor de gehele online kansspelen markt. 

Deze aanpak zorgt ervoor dat de Ksa toezicht blijft houden op de reclame-uitingen van kansspelaanbieders en handhavend optreedt indien deze op minderjarigen zijn gericht.