Laatste nieuws omtrent de Wet ‘Kansspelen op afstand.’

Nederland staat aan de rand van een belangrijke wetswijziging op het gebied van online kansspelen. Vanaf januari 2021 is het namelijk de bedoeling dat de Wet ‘Kansspelen op afstand’ (Koa) in werking zal treden. In dit artikel zal ik dieper ingaan op de inhoud van deze nieuwe wet en hoe we er op dit moment voor staan.

Doelen kansspelautoriteit

Nu nog zijn online kansspelen verboden en wordt hier streng toezicht op gehouden door de Ksa, oftewel kansspelautoriteit. De Ksa heeft drie primaire doelen, namelijk om consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en illegaliteit en criminaliteit tegen te gaan.

Ten eerste dienen consumenten beschermd te worden door middel van het nauwkeurig en tijdig informeren omtrent het aangeboden spel,  de voorwaarden en de risico’s. Ten tweede dienen aanbieders van kansspelen hun consumenten te wijzen op de mogelijke risico’s van verslavingen. Zij hebben hierin een zorgplicht. Meer informatie hierover kun je lezen in de leidraad zorgplicht. En als laatste heeft iedere consument recht op een eerlijk spel en uiteraard in een veilige omgeving. De Ksa doet dit door illegale kansspelen aan te pakken en toezicht te houden op legale kansspelen. Deze doelen zullen in de toekomst blijven bestaan en zelfs nog worden uitgebreid.

De Wet ‘kansspelen op afstand’ (Koa) zal de Ksa hierin ondersteunen en bepaalde maatregelen makkelijker maken. Omdat online kansspelen in Nederland ‘verboden’ zijn, is het voor de consument veelal niet duidelijk via welke websites er veilig gespeeld kan worden. Vooral nu, tijdens de Corona crisis, is gebleken dat het aantal gedupeerden flink is gestegen. Met het sluiten van de fysieke casino’s is er dan ook een duidelijke stijging te zien in het aantal online casino bezoeken.

Spelers zien door de bomen het bos niet meer. Het aanbod van buitenlandse online goksites is enorm en het toezicht hierop ontbreekt in veel gevallen. Door het legaal maken van online kansspelen, is het mogelijk om elk bedrijf, vóór (en uiteraard ook daarna) uitgifte van een vergunning, uitvoerig te controleren en te instrueren.

Wat houdt de wet ‘kansspelen op afstand’ nou precies in?

Minister Sander Dekker heeft als doel de kanalisatiegraad naar minimaal 80 procent te brengen. Dit houdt in dat minimaal 80% van de online gokkers gaat spelen op een legale manier. Dus middels legale goksites. De vraag die hierbij om de hoek komt kijken is: “Moeten we wel reclame gaan maken voor online kansspelen?”

De universiteit van Amsterdam heeft daarom op verzoek onderzoek gedaan naar kansspelreclame. Hieruit is gebleken dat een verbod op reclame de illegaliteit bevorderd. Reclame zorgt er dus voor dat mensen, veelal recreatieve spelers, de legale sites beter weten te vinden. Dekker maakt wel als kanttekening dat deze reclame niet gericht zijn op jongeren en kwetsbare groepen. Dus bijvoorbeeld geen gebruik maken van influencers en niet op tv vóór 20.00 uur ’s avonds.

Verder moeten reclamecampagnes vooral duidelijk zijn in hun boodschap. Financiële problemen bijvoorbeeld worden door gokken niet opgelost. Casino’s en bookmakers worden straks verplicht om voor elk spelletje een risico-analyse te maken en dit naar buiten te brengen. Spelers moeten zich beseffen dat uiteindelijk het casino meer pakt dan geeft!

Illegaal en onbetrouwbaar of toch niet?

Illegale goksites hoeven niet perse onbetrouwbaar te zijn. Omdat in Nederland online kansspelen illegaal is, worden ze dus bestempeld als illegale goksites. Maar in veel gevallen hebben ze wel een vergunning uit bijvoorbeeld Malta of Gibraltar. In deze landen worden er wel degelijk controles uitgevoerd en regels opgesteld. Aanbieders van goksites met een  vergunning richten zich in principe niet op de Nederlandse markt maar zijn voor Nederlanders wel toegankelijk.

Dit wordt nu nog gedoogd. Met het in werking treden van de Wet Koa zullen deze aanbieders ook in Nederland een vergunning kunnen aanvragen en dus betiteld worden als een legale goksite. Casino’s uit bijvoorbeeld Curaçao of andere tropisch eilanden hebben vaak geen vergunning en zijn hiermee dus illegaal én onbetrouwbaar.

Even kort de belangrijkste punten van de Wet Koa:

  • Vergunningen uitgeven aan aanbieders van kansspelen
  • Toezicht houden op het naleven van de voorwaarden mbt vergunningen
  • Toezicht houden op naleving van ‘andere’ regels ( witwassen, terrorisme, kansspelbelasting)
  • Aanbieders te verplichten spelers te wijzen op de risico’s van kansspelen
  • Regels opstellen voor reclame-uitingen
  • Optreden tegen illegale kansspelen
  • Het geven van voorlichting en informatie
  • Het voorkomen en beperken van kansspelverslaving
  • Verplichting voor vergunninghouders om zich aan te melden bij Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen)

Verloop Wet Koa

Eindelijk was het dan zover. 19 Februari jongstleden nam de Eerste Kamer eindelijk de wet ‘Kansspelen op afstand’ aan. Minister Dekker geeft aan dat ernaar gestreefd wordt de wet op 1 januari 2021 in werking te laten gaan. De meest actuele ontwikkeling (van 3 maart 2020) is dat Minister Dekker een besluit en twee brieven naar de Eerste en de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het besluit laat zien dat de Wet Kansspelen op Afstand verder wordt uitgewerkt. De Minister schrijft in een brief naar de Eerste Kamer over een motie waarin wordt gevraagd het verbod op reclame uitingen in heroverweging te nemen. En in de laatste brief naar de Tweede Kamer gaat de Minister in op moties die eerder aangenomen zijn door de Tweede Kamer. Onderstaand een overzicht betreffende de laatste ontwikkelingen.

Tijdsschema Wet Kansspelen op Afstand
Verloop Wet Kansspelen op Afstand

Verwachting is dat vanaf 1 januari 2021 de eerste vergunningen behandeld kunnen worden. Dit houdt voor de spelers in dat er vanaf 1 juli 2021 eindelijk legaal gegokt kan worden. Of dat ook daadwerkelijk ook haalbaar is, moet nog maar blijken.

Meer informatie

De kans dat er in de tussentijd nog het een en ander zal veranderen of aangepast worden is zeker aanwezig. Bureaucratie kan tijdrovend zijn. Besluiten zullen getoetst moeten worden en wellicht met tegenstanders gediscussieerd. Het opzetten van een dergelijke wet gaat niet over één nacht ijs. Enkele jaren geleden was er al sprake van een legalisering en toch heeft het nog geduurd tot 2020 voordat de kogel door de kerk was. We wachten geduldig af en houden de ontwikkelingen voor je in de gaten. Meer informatie over de wet ‘Kansspelen op afstand’ en de kansspelautoriteit kun je vinden op www.kansspelautoriteit.nl.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd een berichtje sturen via ons contactformulier.