KSA publiceert keuringsnormen voor online casinos

De Kansspelautoriteit (hierna: Ksa) heeft in aanloop naar de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand (Koa) wederom een belangrijke stap gezet. Dit keer heeft de Ksa een zogenaamd concept keuringsschema voor de algehele bedrijfsvoering van online casino’s in Nederland gepubliceerd. Wat houdt het keuringsschema precies in? Wat zijn de belangrijkste keuringsnormen voor online casinos? En hoe zal de keuring daadwerkelijk plaats vinden? En is het keuringsschema definitief zodat aanbieders hierop kunnen bouwen? Al deze vragen en meer komen in het vervolg van dit artikel aan bod.

Logo Ksa

Concept keuringsschema 

Zoals reeds gezegd is het keuringsschema momenteel nog in concept. Dit betekent dat het inhoudelijk nog kan wijzigen en dus niet definitief is. Aanbieders van online kansspelen die klaarstaan om een vergunningsaanvraag in te dienen per maart 2021 hebben dus nog geen volle zekerheid. Dit komt doordat de lagere regelgeving – welke een belangrijk onderdeel uitmaakt van de algehele online casino wetgeving in Nederland – niet afgerond is. Verder spreekt de Ksa van mogelijke toevoegingen aan aan het keuringsschema. Daarbij moeten we, zo blijkt, denken aan aanvullende keuringsnormen gericht op matchfixing.

Het feit dat er nog geen definitieve keuringsschema ligt, is naar onze mening, niet onverwacht. Dergelijke processen en de toelichtingen daarop zijn nimmer direct compleet en worden gaandeweg aangepast. Wel zo vervelend voor aspirant-aanbieders, aangezien ze niet honderd procent door kunnen zetten. Desalniettemin is dit wederom een enorm belangrijke stap naar een gereguleerde online gokmarkt. Daarnaast biedt het wel aardig wat houvast voor online casino’s die zich op de Nederlandse gokmarkt willen vestigen.

Wie zal de keuring gaan uitvoeren?

De publicatie spreekt over zogenaamde keuringsinstellingen. Laten we voorop stellen dat de Ksa zelf de keuring niet zal gaan uitvoeren. Hiervoor zullen gespecialiseerde bedrijven moeten worden ingeschakeld. Denk daarbij aan bedrijven zoals eCogra en iTechlabs. Zulke bedrijven zijn gespecialiseerd in complete keuringen van online casino’s, casino spellen en de achterliggende systemen.

Van belang om te merken is dat de Ksa eisen zal stellen aan de keuringsinstellingen. Wat de eisen precies zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Dit moet nog formeel worden vastgesteld. Wel heeft de Ksa bij voorbaat een drietal normen bekend gemaakt. In de eerste plaats moet de keuringsinstelling geaccrediteerd zijn op het gebied van keuren van online kansspelen. De accreditatie moet door minimaal twee Europese lidstaten zijn afgegeven. Ook moeten de lidstaten in kwestie de keuringsrapporten van de instelling accepteren.

Verder dient de accreditering aan de keuringsinstelling afgegeven te zijn door een ‘full member’ van het International Laboratory Accreditation Forum (ILAC) of het International Accreditation Forum (IAF). Tot slot moet desbetreffende keuringsinstelling in de afgelopen 3 jaar daadwerkelijk keuringen hebben uitgevoerd in minimaal twee Europese lidstaten.

Wat zijn de keuringsnormen van de Ksa?

Het concept keuringsschema heeft een categorisering gemaakt in 9 verschillende keuringsnormen. Van belang om op te merken is dat de Ksa bij de opstelling van de normen aansluiting heeft gezocht bij de Deense normen omtrent online casino aanbieders. Kortom, de keuringsinstelling zal straks zijn toetsing moeten richten op 9 pijlers, waaronder:

  1. De administratieve verplichtingen van de aanbieder
  2. Betaaltransacties
  3. Controledatabank
  4. Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)
  5. ICT-systeembeheer
  6. De inschrijving en aanmelding van spelers
  7. Kwaliteitsmanagementsystemen
  8. Technische eisen van de aangeboden spellen
  9. Verslavingspreventie

De details van de toetsingskader zijn allemaal terug te vinden in het keuringsschema. Het is echter te gedetailleerd om al deze punten hier toe te lichten. Om die reden zullen we ons beperken tot een tweetal van de bovenstaande normen, namelijk het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen en verslavingspreventie.

Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)

De vierde keuringsnorm van de Ksa bepaalt dat een online casino aangesloten moet zijn bij het CRUKS. Dit betekent simpelweg dat bij iedere nieuwe aanmelding van een speler een check moet plaatsvinden met het CRUKS. Iedere Nederlandse speler zal straks de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven in het CRUKS, welke door de Ksa wordt beheerd. Hierdoor zal deze uitgesloten worden van alle online casino’s. Simpel gezegd, een speler die geregistreerd staat in het CRUKS, kan straks nergens een online casino account openen en dus niet gokken.

De keuringsinstelling zal straks moeten toetsen dat de vergunninghouder aangesloten is bij het CRUKS en dat er automatisch gecheckt wordt of de speler in het register staat. Zo ja, dan moet de registratie automatisch afgewezen worden.

Verslavingspreventie

Het keuringsschema bepaalt dat de aanbieder een verregaande registratieplicht heeft. Een online casino die straks met een vergunning opereert zal van alle Nederlandse spelers moeten registreren welke spel ze spelen, hoe vaak ze inloggen, wat ze inzetten etc. Kortom, het speelgedrag van iedere speler zal worden geregistreerd en dient actief te worden geanalyseerd. De analyse zal zich met name richten op verslavingsindicaties, dus of iemand een verhoogd risico heeft op kansspelverslaving.

Indien er indicaties zijn dat een bepaalde speler problematisch gokt, dan zal de aanbieder actief moeten ingrijpen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de speler in kwestie te wijzen op diens speelgedrag en de gevaren van een gokverslaving. Daarnaast dient de aanbieder de speler in zo’n geval ook te wijzen op de maatregelen die de speler zelf kan nemen om zijn speelgedrag te beperken. Denk daarbij aan mogelijke stortingslimieten, beperking van inzetten of zelfs een tijdelijke dan wel langdurige afkoelingsperiode. Dus een uitsluitingsperiode.

De verwachting is dat de Ksa en de keuringsinstellingen vooral streng zal zijn op de verslavingspreventie. Online casino’s moeten zoveel mogelijk doen om verantwoord spelen te promoten en daar ook echt voorzieningen voor treffen, zoals hiervoor genoemd. De aanbieder moet zelfs in sommige situaties een speler tegen zijn wil uitsluiten van deelname, tijdelijk dan wel permanent.

Conclusie

Het concept keuringsschema is zoals gezegd weer een stap in goede richting. Na jarenlang wachten lijkt de online gokmarkt in Nederland toch steeds meer vorm te krijgen. Het schema geeft duidelijk normen aan waar online casino’s zich aan moeten conformeren. Duidelijk is dat verslavingspreventie en bescherming van speler in de ruimste zin des woord hoog in het vaandel staan. De Ksa beoogt hiermee een zo verantwoord mogelijk online casino markt te realiseren en roept een zorgplicht in het leven voor de aanbieder van online kansspelen.

Een goede zaak. Het moet allemaal natuurlijk leuk blijven. Speel dus altijd verantwoord en realiseer je dat verslavingen en financiële problemen altijd op de loer liggen. Keep it fun people.