Hervorming online casino stelsel Curacao

Het hing al een tijdje in de lucht en nu lijkt het er echt op dat veranderingen plaats gaan vinden in de online goksector op Curaçao. Dit heeft de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Raymond Knops, laten weten. Vanwege de corona pandemie wordt er vanuit Nederland financiële steun toegekend aan Curaçao. Dit is na de eerste keer echter niet meer vrijblijvend. In ruil voor deze steun moet Curaçao aan een aantal voorwaarden gaan voldoen. Deze zijn opgenomen in het zogenoemde Landspakket. 

Curacao

Een interessant onderdeel uit het Landspakket gaat over online gokken en online casino’s. Er zijn namelijk duizenden online goksites die op papier vanuit Curaçao opereren. Voor deze casino’s is het makkelijker en goedkoper om hier een licentie te krijgen. Gevolg is echter dat er ook veel goksites vanuit Curaçao een vergunning hebben die er niet al te best op staan. Daar wil men nu dus wat aan gaan doen.

Hoe zit het momenteel met online casino’s in Curaçao?

Op dit moment zijn er meerdere licentiehouders in Curacao. Eigenlijk zijn dit private bedrijven, zoals bijvoorbeeld Gaming Services Provider, Curaçao Interactive Licensing en Cyberluck. Deze doen het voorkomen alsof ze officiële toezichthouders zijn, maar dat zijn ze niet. In feite hebben ze een Master Licentie en that’s it eigenlijk. Ook geven ze weer sub-licenties af aan andere online casino’s, terwijl hier zelden regels aan verbonden zijn. Kortom, houdt een online casino site zich niet aan de regels, dan heeft dit vaak nauwelijks consequenties. Bovendien gaat het geld voor de (sub)licentie naar deze bedrijven en niet naar de overheid, wat wel de bedoeling is, tenminste dat zou je zeggen.

Nu is het de bedoeling dat er een plan komt waardoor er een onafhankelijk toezichthouder de online goksector in de gaten gaat houden. Dat gebeurd momenteel niet of vrij weinig door Curacao e-Gaming. Door deze onafhankelijke toezichthouder licenties te laten verstrekken, zal er veel verbeteren. Deze gaat scherp controleren. Wanneer online casino’s zich niet aan de regels houden wordt de vergunning weer ingetrokken.

Vanaf nu moeten goksites zich dus aan de lokale wetgeving houden. Dat betekent dat ze rechtstreeks moeten gaan betalen aan de overheid en de onafhankelijke toezichthouders. Zo kan er voorkomen worden dat het geld in verkeerde handen terecht komt, hetgeen nu wel gebeurd. Eigenlijk betalen de casino’s nu niet voor een echte vergunning maar meer voor een sub-licentie. Daardoor kunnen ze doen waar ze zin in hebben. Dit wil de Nederlandse overheid nu de kop indrukken.

Wat moet Curaçao nu doen?

Er moet vanaf 1 september 2021 een plan zijn vanuit Curaçao. Door dit plan worden casino’s die vanuit Curaçao opereren verplicht zich aan veel meer regels te gaan houden. Bijvoorbeeld aan de geldende wetgeving in alle landen waar ze hun diensten aanbieden. Dat kan een aardige invloed gaan hebben, aangezien Curaçao nu vooral populair is onder goksites die het niet zo nauw nemen met de meeste regels. Een kanttekening hierbij, er zijn ook casino’s met een Curacao licentie die wel hun zaken netjes op orde hebben.

Dit zou als gevolg hebben dat onder andere spelers uit Nederland niet meer mogen spelen op sites met een Curaçaose licentie. Hetzelfde zal gelden voor veel andere landen. Daardoor wordt het stukken minder interessant voor online casino’s om met een licentie vanuit Curaçao te gaan opereren. Want de enige gokkers die ze op die manier nog wel mogen laten spelen, zijn die uit Curaçao zelf. Misschien met een aantal andere kleine landen die de regels uit Curaçao ook accepteren, maar dit zijn er niet veel. 

Wat zijn de gevolgen van de hervorming?

Nog een onderdeel van de hervormingen is dat Curaçao vanaf het moment dat deze ingaan, een aantal belastingen beter moet gaan innen. Dit zijn onder andere de vennootschapsbelasting en kansspelbelasting, maar het betreft ook de vergoedingen voor licenties. Omdat veel houders van de huidige sub-licenties vanuit andere plekken werken dan het eiland, maar alleen hier de vergunning hebben op papier, betalen ze momenteel nauwelijks belasting. De bedragen voor de vergunningen gaan momenteel naar de private ondernemingen die de hoofdlicentie in bezit hebben.

De gevolgen van deze strengere wetgeving zullen groots zijn. Zo zal het voor online casino’s niet langer meer echt aantrekkelijk zijn om met een licentie op Curaçao te werken. Omdat ze zich toch al aan de lokale wetgeving op andere plaatsen moeten houden, kunnen ze net zo goed hier een vergunning vandaan halen. Naar verwachting zal de goksector op Curaçao dan ook aardig in gaan krimpen.

Zoals het er nu naar uitziet zullen de hervormingen eind 2021 ingaan. Het is de bedoeling dat er uiterlijk op 1 september 2021 een plan van aanpak klaarligt. Met dit plan moeten online casino’s met een licentie op Curaçao zich gaan houden aan de lokale regels in de gebieden waarin ze hun diensten aanbieden. Daarna zal het snel duidelijk worden wat voor een gevolgen die heeft voor de goksector op het eiland.